Archive for 3rdParty

Clarion accessoires discontinuedStopp på Clarion tilbehør

Effectively immediately, all CodePort Clarion accessoires are discontinued. We have had a three year grace periode since we aquired the product line when starting the company. Clarion is only a limited part of our business. We have had no marketing and close to zero sales on the product line for these three years, so we take it that the time has come for ending the support. We will continue maintance to suit our needs, since most of the products are already in use in our applications.CodePort har hatt en tre års vedlikeholdsperiode på en del Clarion tredjepartstilbehør som fulgte med da firmaet ble stiftet. Vi har ikke bedrevet markedsføring eller hatt salg av betydning på dette. Clarion er nå bare en mindre del av vår totale utviklingstid, og det er derfor på tide å avslutte vårt engasjement på dette området. Vi bruker de fleste av produktene i våre Clarionapplikasjoner, og således blir de holdt vedlike så lenge vi selv trenger dem, men eventuell videreutvikling blir kun i forhold til våre behov.

QuickSupportFjernhjelp

New version of QuickSupport is available for download

Download English versionNy versjon av fjernhjelp ligger ute under programoppdateringer.

Last ned norsk versjon

Splitbar improvementSplitbarforbedring

Added feature to 0-Hazzle FrameWorkSplitPanel: Option to save and restore position using IniMgr.FrameworkSplitpanelet i 0-Hazzle har fått en liten forbedring: Mulighet for å lagre og gjenoppette posisjon via IniMgr.splitbar

0-Cornerz update0-Cornerz oppdatering

Clarion 8 seems to have a lot of activity in the screens by default. It seems that a single property change can lead to full redraw. This gave problems for 0-Cornerz, particularily in screens with a lot of checkboxes and radios. The specific problem was a a single codeline where Prop:Hide is set based on Prop:Hide on another control. This gave redraw even when the property did not actually change. It was changed to be conditional, which lead to faster init and update.

There are still some problems, but they are not general. I.e. I have seen that repaint may fail in some cases, leaving a track of labels present when the labels are moved, even when those are not touched by 0-Cornerz.Clarion 8 har ekstremt mye aktivitet i skjermbildene, det ser ut til at en enkel skjermoppdatering fører til full redraw litt vel ofte. Dette skapte problemer for 0-Cornerz, spesielt på skjermbilder med mange avhuknings- og radiobokser. Det spesfikke problemet var en enkelt kodelinje hvor Prop:Hide settes på bakgrunn av Prop:Hide fra en annen kontroll. Dette ga oppdatering, selv om verdien egentlig ikke endret seg. Denne ble i stedet gjort betinget, noe som førte til både raskere oppdatering og raskere initiering av skjermbildene.