Splitbar improvementSplitbarforbedring

Av | 18. mars 2013

Added feature to 0-Hazzle FrameWorkSplitPanel: Option to save and restore position using IniMgr.FrameworkSplitpanelet i 0-Hazzle har fått en liten forbedring: Mulighet for å lagre og gjenoppette posisjon via IniMgr.splitbar