Tjenester

CodePort kan tilby programmeringstjenester innenfor flere verktøy. Stikkord er Clarion, .NET MVC, C#, Java, JSP. Foretrukne verktøy er Clarion og .NET.

Clarion

Clarion har vært det foretrukne verktøyet for Windowsapplikasjoner siden 1999. Dette er ganske mye et produktivitetsspørsmål; Clarion gjør det mulig å lage avanserte applikasjoner meget raskt ved hjelp av templates, og da templates som kan re-generere koden hvis det er behov for å endre den. Siden templatene er i bruk av tusenvis av utviklere, gir det en gjennomtestet kode som virker for de fleste scenarioer. Det sies at 90% av programmet kan lages på denne måten, mens de resterende 10% må lages spesifikt for programmet. Vi har en stor samling tredjepartsverktøy som utvider Clarion der Clarion har begrensninger. Clarion var store i Norge for 25-30 år siden, men har mistet mange utviklere. Det gjør at vi har tatt på oss oppdrag med å vedlikeholde og videreutvikle programmer for andre, men dette er som regel ikke lønnsomt og vi vil som regel helst takke nei.

Vårt MPS-system er skrevet i Clarion, likeledes nesten alle Win32-programmer vi har skrevet for våre største kunder.

Visual Studio

Vi har valgt å bruke VS for webapplikasjoner, og da helst C# .  Vi kom egentlig ikke inn på banen før Visual Studio 2008, rett og slett fordi vi opplevde at VS ikke kunne konkurrere med produktiviteten i Clarion før denne versjonen. Etter VS2010, mener vi at såpass mye er automatisert at vi står fritt til å velge avhengig av prosjekt. Vi har erfaring med .NET MVC, WebAPI, Knockout.js, jQuery, Vue.js, React.js mm.

Java

Omtrent 50% av all utvikling gjøres i Java og slik har situasjonen vært siden 2013.  Vi ha et pågående prosjekt med å bistå en større aktør innen tidregistrering med deres tidsystem, som igjen er integrert med lønnsystemer over tjenester. Stikkord: MyEclipse, Java, JSP.

Legg igjen en kommentar