Archive for MPS

Wolf 8.5 versjonen

Wolf,alias AdiFakt, utvikles stadig.
Med versjon 8.5 er det verdt å legge merke til følgene

 

  • Nye Clarion runtime.
    • Dette er utenfor vår kontroll, men denne versjonen ser ikke ut til å ha hatt spesielt store problemer.  Mest merkbart var at en del betingelser som brukt funksjoner kunne feile, dette var særlig på utskriftsiden.
  • Implementert SveFaktura for Baldeka.
    • Begrenset B2B versjon.
  • Egendefinerte rapporter kan overstyre programmets foreslåtte navn (bestillinger og rapporter fra bestillinger overstyre hverandre).
  • Utvidet Winnerimport til å kunne splitte ordrene etter avdeling, modell osv.
  • MYE raskere parser.

Signert av CodePort AS

Til informasjon skal våre installasjonsfiler nå være signert med “verifisert utgiver: CodePort AS”.
Hvis du skulle komme over en installasjonsfilen hvor det står “utgiver ukjent”, bør du gi beskjed slik at vi får sjekket at det er riktig installasjon.
Dette er et ledd i kampen mot skadevare.

Utskriftsproblemer

Vi har fått rapportert problemer med skrivervalg på Windows 10 og nyere terminalserver, det har ikke vært mulig å styre utskrifter til annet enn standardskriver, med mindre man bruker skrivervalgdialogen i Windows. På Windows 10 fører dette til at utskrifter kommer på feil skriver, mens på terminalserver gjør det at riktig skriver blir brukt, men med feil driver og tar grusomt lang tid.
Den eneste løsningen vi har funnet så langt, er å kjøre i kompatibilitetsmodus med windows 7. Vi har hatt denne innstillingen automatisk satt fra installasjonsfilen, men det er ikke tilstrekkelig når man kopierer programfilene til kjøremappe. Fra 8200-versjonen vil dette derfor bli automatisk satt fra programmet.

Velkommen til Rom for Flere

Vi har vært så heldige å få inn Rom for Flere som kunde på CodePort WOLF. Disse jobber i hovedsak med salg, så salgs-, ordre- og bestillingsmodulen har fått en kraftig gjennomgang i forbindelse med oppstart og har blitt bedre enn noen gang. Stor takk til Svenheim Møbelindustri som har vært til stor hjelp i prosessen.

Identity hopp

Vi har fått en rapport på at SQL Identity kan gjøre et hopp på 1000. Det er ikke noe problem for programmet, men kan ha praktisk betydning, da sekvensnummeret brukes for å identifisere tilbud.

Jeg har lett og funnet ut at det er en SQL-server designsak og har sammenheng med omstart av SQL-server, muligens også hvordan den omstartes.

I SQL Server 2012, ble det endret hvordan autonummer genereres, eller i det minste hvordan neste ledige nummer lagres. Det ser ut til at den tar ut en serie, f.eks. 1024-2023 og lagrer høyeste verdi. Når serveren startes på nytt, så begynner den fra det høyeste den fant sist. Det har noen fordeler, f.eks. batchinnlegging av data skal gå hårfint raskere, men jeg skjønner jo godt at det er forvirrende når vi bruker sekvensnummer som tilbudsnummer.

Microsoft skal ikke ha noen plan om å gjøre noe med det.

Oppførselen er ikke konsekvent. Jeg har ingen hull i mine serier som kan forklares med omstart. Jeg har SQL Server 2014 nå,  men den burde hatt samme oppførsel hvis det ikke er endret. Det er heller ingen slike hull i serien på de gamle databasene mine, som har gått veien fra 2000-2005-2008-2012-2014.

Det beste rådet jeg kan gi, er å unngå omstart av SQL serveren, så skjer det i hvert fall ikke så ofte.

Det skal finnes noen veier rundt det, blant annet et parameter (-t272) som skal kunne settes,  som vil logge hver bruk, se bildet.

SQLJump