Archive for MPS

MPS 7

Versjon 6.8 som ligger ute nå, blir snart erstattet av versjon 7. I versjon 7 blir det noen forbedrede lagerstyringsfunksjoner som utvikles i samarbeid med Svenheim Møbelindustri.Dette er funksjoner som lages på siden av eksisterende lagerstyring, en mer nøyaktig spesifisering av lageret, men griper ikke inn i selve ordrebehandlingen.

Happy new yearGodt nytt år

2013 har gått i en fei, vi har hatt mer enn nok å gjøre, for å si det slik, men hva har vi egentlig brukt tiden på?

CodePort MPS får stadig små justeringer, mest for Svenheim må innrømmes. Mye syes sammen med webløsningen og dette gir av og til utfordringer i og med at vi snakker to vidt forskjellige utviklingsverktøy. Vi hadde noen sporadiske tilfeller av at felter ble blanket i ordren, men etter et prøveprosjekt som ble innledet i desember 2012 fant vi årsaken (Clarionfeil) og har greid å komme oss gjennom 2013 uten slike feil.

Vår kunde på Java-utvilking ønsket en grad av prosjektstyring inn i tidsystemet. Vi har jo prosjekttidsregistrering i MPS-systemet, så det var naturlig å se litt på hvilke ideer som kunne trekkes ut av det. Vi kom opp med en datamodell og en løsning som kunne brukes. I skrivende stund er denne under aktiv testing og har blitt godt mottatt blant konsulentene i selskapet. Modulen inngår som en del av en større leveranse til en kommune.

Vi har også utviklet en selvstendig prosjektstyringsmodul i .NET, kalt JMP, eller Just Manage Projects. Dette var en forespørsel om et utviklingssamarbeid, dvs. at CodePort tar utviklingen, mens Just DoubleClick skal stå for salg. Målet var å få til en selvstendig modul hvor kundene kan importere og eksportere til fakturasystem via webservices og med stort fokus på enkel registrering og lett rapportering. Prosjektet har gått relativt greit, men det viser seg nok engang at hva kunder sier de trenger er noe helt annet enn hva de faktisk ønsker. Det har til tider vært mye mer arbeid enn hva vi kan håndtere, men det har vært viktigere her å utsette releaser enn å kompromisse på kvalitet.

Måleravlesningssystemet går sin gang, det har nå gått inn over en halv million avlesninger. Det er fint lite feil i systemet og svært stabilt. Noen tilfeller av “shit in – shit out” har det dessverre vært, men systemet tikker og samlet nedetid det siste året er i underkant av en time og vi har ikke hatt utfordringer vi ikke har kunnet håndtere.

For 2014 ser det ut til at mesteparten av våren vil gå på Java-utvikling, det kan bli en 80% av tiden som går på dette. Vi satser på at våre kunder over mange år, ikke skal bli lidende så altfor mye av det, døgnet har jo 24 timer, men noe ventetid må nok fortsatt påregnes ved nyutvikling. Brenner det, så er vi der uansett!

 

 

QuickSupportFjernhjelp

New version of QuickSupport is available for download

Download English versionNy versjon av fjernhjelp ligger ute under programoppdateringer.

Last ned norsk versjon

MPS 6.3


Vi har nå kommet til versjon 6.3. I denne versjonen har vi gjort noen lenge etterlengtede endringer.

Kontaktpersoner

Det første er at vi endelig har fått på plass støtte for at samme kontaktperson kan være koblet til flere firma. At dette ikke har vært på plass må sies å være en designflause vi har levd med i ni år. Opprinnelig var hver kontaktperson knyttet til ett firma og kunne bare flyttes fra et firma til et annet. Brukerne omgikk dette ved å opprette samme kontaktperson flere ganger. Ettersom f.eks. en forhandler kan være agent for flere andre kunder, gjorde dette at det verste tilfellet var 25 identiske poster i persontabellen. Dette skal det nå være slutt på. Etter oppgradering kjøres et verktøy (Verktøy/Filvasking/Sjekk personkoblinger) som sjekker på likt navn og epostadresse og oppretter unike poster for disse. De eksisterende kan med fordel flyttes til et dummyfirma. Vi tillatter ikke å slette disse da de kan være brukt som referanse i en mengde tabeller og det er grenser for hvor mye automatikk vi tør å utføre med våre kunders data.

Variant

Vi kan nå ha variant også på bestillingsvarer, slik at leverandørbeskrivelse bygges opp av varianten. Dette lagres i et eget felt på ordrelinjen og brukes ved opprettelse av bestilling. Videre har vi lagt inn mulighet for betinget bygging av tilleggsvarer på variantvarer: Reseptvarer som skal bygges løst og ikke har full rabatt får en avkrysningsboks for å bekrefte at man skal ha med denne. Dette gir oss muligheten for både å ha lettere konfigurering og mulighet for mersalg på webløsning.

E-faktura

Dette har foreløpig blitt løst ved eksport til tekstfil for den ene kunden som trengte det. Full implementering kommer, men behovet er dekket for nå. Fakturalayout har fått vannmerke på de som skal til e-faktura (flagg på kundekortet).

MPS 6.1

I versjon 6.1 er det noen små forbedringer.

Felter for mottaksdager på kundekort. Dette henger sammen med forslag til leveringsdato og ferdigdato. Produksjonsdager og transportdager beregner først lastedato og leveringsdato som er arbeidsdag. Noen kunder mottar varer bare på bestemte dager, så leveringsdato skal deretter flyttes til en slik dag. Til sist korrigeres lastedato ifht dette. I tillegg har vi introdusert et felt for lastedager. Dette ligger i programinnstillinger/transport/Loadingdays. Lastedato forskyves hvis det ikke skal lastes på en bestemt dag.

Vi fikk problem etter flytting av kontor ved at smtpserveren vår krever autentisering. Av en eller annen grunn manglet dette, så det er nå bygget inn i epostoppsettet. Autentisering blir satt på straks det er fylt inn et brukernavn og passord.

En aldri så liten luksus for de som stempler på operasjoner tilknyttet vare: Manuelle stemplinger knyttet til vare og kunde sjekker rabattmatrise og foreslår pris for medgått tid. Hvis det ikke er matrise, brukes grunnprisen. Kjekt fordi man da enkelt kan se hva som er utestående, før man i det hele tatt har importert stemplingene til ordre.