Archive for Bjarne Havnen

QuickSupportFjernhjelp

New version of QuickSupport is available for download

Download English versionNy versjon av fjernhjelp ligger ute under programoppdateringer.

Last ned norsk versjon

Kontoret er ubemannet

Kontoret er stengt 22 mars da innehaveren reiser til Alta for å delta i NM i benkpress 2013.

Splitbar improvementSplitbarforbedring

Added feature to 0-Hazzle FrameWorkSplitPanel: Option to save and restore position using IniMgr.FrameworkSplitpanelet i 0-Hazzle har fått en liten forbedring: Mulighet for å lagre og gjenoppette posisjon via IniMgr.splitbar

Installing MVC applicationInstallasjon av MVC applikasjon

We had a MVC application moved to a new server. .NET 4 and MVC 3 was installed, but we still got “Error 403.14”. In this case, this meant that IIS did not understand that it was dealing with a MVC application, it was looking for the default page.

The solution was simple: HTTP Redirection was not installed on the server.

Server Manager – Roles – Web Server (IIS) – Roles Services – HTTP Redirection: Not installed. Installed it, problem solved.Vi hadde en MVC applikasjon som skulle flytte fra en server til en annen. .NET 4 var installert, likeså MVC 3.0, men likevel fikk vi “Error 403.14”. I dette tilfellet betydde det at IIS ikke forsto at det var en MVC applikasjon, den lette etter startsiden.

Løsningen var banal: HTTP Redirection var ikke installert på denne severen

Server Manager – Roles – Web Server (IIS) – Roles Services – HTTP Redirection : Var ikke installert. Installerte den, problem løst.

En liten oppdatering

Det har vært stille fra oss en stund nå, men det er slett ikke på grunn av liten aktivitet.

Vannmålersystemet krevde mye ressurser fram til nyttår og det er fortsatt en og annen fiks som gjøres der.

Etter nyttår har undertegnede hatt umåtelig moro med å klargjøre mulighet for å spesifisere hull for kabelgjennomføring på bordplater fra Svenheim. En riktig spennende sak, da antall hull skulle styre både tekst, utplukking av beslag mv. i varianthåndteringen vår. Dette skulle da gjøres både i .NET webapplikasjonen og i Clarionprogrammet og funke på samme måte.

På Javafronten står det heller ikke stille. Det siste prosjektet går på asynkron datautveksling via webservices. Der var det måloppnåelse for første del av prosjektet idag. Et meget lærerikt prosjekt, både hva gjelder webservicer, MyEclipse og for den saks skyld selve systemet jeg jobber i.