Installing MVC applicationInstallasjon av MVC applikasjon

Av | 4. mars 2013

We had a MVC application moved to a new server. .NET 4 and MVC 3 was installed, but we still got “Error 403.14”. In this case, this meant that IIS did not understand that it was dealing with a MVC application, it was looking for the default page.

The solution was simple: HTTP Redirection was not installed on the server.

Server Manager – Roles – Web Server (IIS) – Roles Services – HTTP Redirection: Not installed. Installed it, problem solved.Vi hadde en MVC applikasjon som skulle flytte fra en server til en annen. .NET 4 var installert, likeså MVC 3.0, men likevel fikk vi “Error 403.14”. I dette tilfellet betydde det at IIS ikke forsto at det var en MVC applikasjon, den lette etter startsiden.

Løsningen var banal: HTTP Redirection var ikke installert på denne severen

Server Manager – Roles – Web Server (IIS) – Roles Services – HTTP Redirection : Var ikke installert. Installerte den, problem løst.