Busy days

Av | 27. april 2021

Oppdatering av hjemmesiden er ikke akkurat det man bruker mest tid på. CodePort AS er fullbooket med konsultenttimer.

Vi har fått en student i 20% stilling som har oppgaven med å flytte over de mest vesentlige backoffice skjermbildene fra CodePort MPS til .NET. Vi har valgt Blazor for klienten, den har blitt meget bra med årene. Det kan sammenlignes med funksjonaliteten i knockout.js og vue.js, men er klart mye enklere å jobbe med. WebApi utvikles i den gamle webløsningen, slik at vi kan benytte den i parallell utvikling på kundewebben.