En liten oppdatering

Av | 21. februar 2013

Det har vært stille fra oss en stund nå, men det er slett ikke på grunn av liten aktivitet.

Vannmålersystemet krevde mye ressurser fram til nyttår og det er fortsatt en og annen fiks som gjøres der.

Etter nyttår har undertegnede hatt umåtelig moro med å klargjøre mulighet for å spesifisere hull for kabelgjennomføring på bordplater fra Svenheim. En riktig spennende sak, da antall hull skulle styre både tekst, utplukking av beslag mv. i varianthåndteringen vår. Dette skulle da gjøres både i .NET webapplikasjonen og i Clarionprogrammet og funke på samme måte.

På Javafronten står det heller ikke stille. Det siste prosjektet går på asynkron datautveksling via webservices. Der var det måloppnåelse for første del av prosjektet idag. Et meget lærerikt prosjekt, både hva gjelder webservicer, MyEclipse og for den saks skyld selve systemet jeg jobber i.