Webportal

Av | 18. oktober 2012


I høst har vi hatt gleden av å utvikle en webportal for måleravlesninger. Ikke veldig avanserte greier, men det skal funke både for kunden som leser av måleren sin, kommunen som skal se på sine data og administratoren. Det ligger mye valideringer bak, da mulighetene for feil er merkverdig store, selv med så enkle oppgaver. Videre skal løsningen også virke mot et eksisterende system for avvikskontroll av data og vi har i samarbeid med en leverandør av telefonsystemer, ITZI, også vært behjelpelig med å ta imot telefondata. Den nye løsningen er i sin helhet skrevet i C#, ASP.NET MVC, som i prosjekt etter prosjekt viser seg å være det, for oss, beste verktøyet for web.

Nå har det begynt å tikke inn avlesninger og ting virker stabilt og fint.