Clarion 3rdParty toolsClarion tredjepartsverktøy

Av | 9. mars 2012

CodePort will continue the developement of the Clarion 3rdpartyTools which AdiTech sold on ClarionShop. These are tools that are mainly built by me and that we use in our daily work.

It will take a week before they are all transferred.CodePort tar over utviklingen av alle Clarion tredjepartsverktøyene som AdiTech har solgt på ClarionShop. Dette er verktøy som i all hovedsak er utviklet av undertegnede og som vi bruker i vårt daglige arbeid.

Det vil ta en ukes tid før alt er flyttet over.