MPS 6.3

Av | 20. september 2012


Vi har nå kommet til versjon 6.3. I denne versjonen har vi gjort noen lenge etterlengtede endringer.

Kontaktpersoner

Det første er at vi endelig har fått på plass støtte for at samme kontaktperson kan være koblet til flere firma. At dette ikke har vært på plass må sies å være en designflause vi har levd med i ni år. Opprinnelig var hver kontaktperson knyttet til ett firma og kunne bare flyttes fra et firma til et annet. Brukerne omgikk dette ved å opprette samme kontaktperson flere ganger. Ettersom f.eks. en forhandler kan være agent for flere andre kunder, gjorde dette at det verste tilfellet var 25 identiske poster i persontabellen. Dette skal det nå være slutt på. Etter oppgradering kjøres et verktøy (Verktøy/Filvasking/Sjekk personkoblinger) som sjekker på likt navn og epostadresse og oppretter unike poster for disse. De eksisterende kan med fordel flyttes til et dummyfirma. Vi tillatter ikke å slette disse da de kan være brukt som referanse i en mengde tabeller og det er grenser for hvor mye automatikk vi tør å utføre med våre kunders data.

Variant

Vi kan nå ha variant også på bestillingsvarer, slik at leverandørbeskrivelse bygges opp av varianten. Dette lagres i et eget felt på ordrelinjen og brukes ved opprettelse av bestilling. Videre har vi lagt inn mulighet for betinget bygging av tilleggsvarer på variantvarer: Reseptvarer som skal bygges løst og ikke har full rabatt får en avkrysningsboks for å bekrefte at man skal ha med denne. Dette gir oss muligheten for både å ha lettere konfigurering og mulighet for mersalg på webløsning.

E-faktura

Dette har foreløpig blitt løst ved eksport til tekstfil for den ene kunden som trengte det. Full implementering kommer, men behovet er dekket for nå. Fakturalayout har fått vannmerke på de som skal til e-faktura (flagg på kundekortet).

Kategori: MPS