It’s alive!Vi er igang!

Av | 8. mars 2012

We are alive.

With courtesy of my former employer, we know possess a serious number of codelines which we are going to maintain and further develop in the same, good, ol’ tradition of quality you have gotten used to the last decade.Vi er igang.

Undertegnede har fått med seg kildekode og en liten kundeportefølje som jeg ønsker å ivareta like godt som jeg har forsøkt å gjøre det siste tiåret.

Jeg ønsker å rette en stor takk til kundene for å hjelpe meg å ta denne avgjørelsen og en stor takk til Tor Edvin Aasheim på AdiTech for å hjelpe meg igang.

Vi drømmer selvsagt om å vokse, om ikke inn i himmelen, så nok til at vi blir en aktør å regne med i fremtiden.