MPS 6.1

Av | 9. juni 2012

I versjon 6.1 er det noen små forbedringer.

Felter for mottaksdager på kundekort. Dette henger sammen med forslag til leveringsdato og ferdigdato. Produksjonsdager og transportdager beregner først lastedato og leveringsdato som er arbeidsdag. Noen kunder mottar varer bare på bestemte dager, så leveringsdato skal deretter flyttes til en slik dag. Til sist korrigeres lastedato ifht dette. I tillegg har vi introdusert et felt for lastedager. Dette ligger i programinnstillinger/transport/Loadingdays. Lastedato forskyves hvis det ikke skal lastes på en bestemt dag.

Vi fikk problem etter flytting av kontor ved at smtpserveren vår krever autentisering. Av en eller annen grunn manglet dette, så det er nå bygget inn i epostoppsettet. Autentisering blir satt på straks det er fylt inn et brukernavn og passord.

En aldri så liten luksus for de som stempler på operasjoner tilknyttet vare: Manuelle stemplinger knyttet til vare og kunde sjekker rabattmatrise og foreslår pris for medgått tid. Hvis det ikke er matrise, brukes grunnprisen. Kjekt fordi man da enkelt kan se hva som er utestående, før man i det hele tatt har importert stemplingene til ordre.

Kategori: MPS