Tjenester

CodePort kan tilby programmeringstjenester innenfor flere verktøy. Stikkord er Clarion, .NET MVC, C#, Java, JSP. Foretrukne verktøy er Clarion og .NET.

Clarion

Clarion har vært det foretrukne verktøyet for Windowsapplikasjoner siden 1999. Dette er ganske mye et produktivitetsspørsmål; Clarion gjør det mulig å lage avanserte applikasjoner meget raskt ved hjelp av templates, og da templates som kan re-generere koden hvis det er behov for å endre den. Siden templatene er i bruk av tusenvis av utviklere, gir det en gjennomtestet kode som virker for de fleste scenarioer. Det sies at 90% av programmet kan lages på denne måten, mens de resterende 10% må lages spesifikt for programmet. Vi har en stor samling tredjepartsverktøy som utvider Clarion der Clarion har begrensninger. Clarion var store i Norge for 20 år siden, men har mistet mange utviklere. Det gjør at vi etterhvert har tatt på oss oppdrag med å vedlikeholde og videreutvikle programmer for andre. Vårt MPS-system er skrevet i Clarion, likeledes nesten alle Win32-programmer vi har skrevet for våre største kunder. Vi har også jobbet noe med Clarion#, men det er ikke en vei vi anbefaler, med mindre det er essensielt å kunne jobbe med TopSpeed-tabeller i en .NET applikasjon.

Visual Studio

Vi har valgt å bruke VS for webapplikasjoner, og da helst C# .NET MVC, krydret med jQuery. Forhandlersidene til www.svenheim.no er et godt eksempel. Vi kom egentlig ikke inn på banen før Visual Studio 2008, rett og slett fordi vi opplevde at VS ikke kunne konkurrere med produktiviteten i Clarion før denne versjonen. Med VS2010, mener vi at såpass mye er automatisert at vi står fritt til å velge avhengig av prosjekt.

Java

Java er det språket vi har minst erfaring med, men det begynner å nærme seg et årsverk nå. Vi ha et pågående prosjekt med å bistå en større aktør innen tidregistrering med deres tidsystem. Stikkord: MyEclipse, Java, JSP.

Legg igjen en kommentar