Splitbarforbedring

FrameworkSplitpanelet i 0-Hazzle har fått en liten forbedring: Mulighet for å lagre og gjenoppette posisjon via IniMgr.splitbar

Comments are closed.