Webpage layout changedWebsiden endret

Page layout changed due to forced update after the antivirus closed it because of a false positive .Sidene er endret, absolutt ikke etter mitt ønske. Antivirus hos webhost stengte ned alt og tvang meg til å oppdatere rubb og rake. Dermed forsvant masse egendefinerte innstillinger i det store sluket. Jeg har verifisert at det som må virke er i orden, nok av annet å gjøre 🙂

Clarion accessoires discontinuedStopp på Clarion tilbehør

Effectively immediately, all CodePort Clarion accessoires are discontinued. We have had a three year grace periode since we aquired the product line when starting the company. Clarion is only a limited part of our business. We have had no marketing and close to zero sales on the product line for these three years, so we take it that the time has come for ending the support. We will continue maintance to suit our needs, since most of the products are already in use in our applications.CodePort har hatt en tre års vedlikeholdsperiode på en del Clarion tredjepartstilbehør som fulgte med da firmaet ble stiftet. Vi har ikke bedrevet markedsføring eller hatt salg av betydning på dette. Clarion er nå bare en mindre del av vår totale utviklingstid, og det er derfor på tide å avslutte vårt engasjement på dette området. Vi bruker de fleste av produktene i våre Clarionapplikasjoner, og således blir de holdt vedlike så lenge vi selv trenger dem, men eventuell videreutvikling blir kun i forhold til våre behov.

Identity hopp

Vi har fått en rapport på at SQL Identity kan gjøre et hopp på 1000. Det er ikke noe problem for programmet, men kan ha praktisk betydning, da sekvensnummeret brukes for å identifisere tilbud.

Jeg har lett og funnet ut at det er en SQL-server designsak og har sammenheng med omstart av SQL-server, muligens også hvordan den omstartes.

I SQL Server 2012, ble det endret hvordan autonummer genereres, eller i det minste hvordan neste ledige nummer lagres. Det ser ut til at den tar ut en serie, f.eks. 1024-2023 og lagrer høyeste verdi. Når serveren startes på nytt, så begynner den fra det høyeste den fant sist. Det har noen fordeler, f.eks. batchinnlegging av data skal gå hårfint raskere, men jeg skjønner jo godt at det er forvirrende når vi bruker sekvensnummer som tilbudsnummer.

Microsoft skal ikke ha noen plan om å gjøre noe med det.

Oppførselen er ikke konsekvent. Jeg har ingen hull i mine serier som kan forklares med omstart. Jeg har SQL Server 2014 nå,  men den burde hatt samme oppførsel hvis det ikke er endret. Det er heller ingen slike hull i serien på de gamle databasene mine, som har gått veien fra 2000-2005-2008-2012-2014.

Det beste rådet jeg kan gi, er å unngå omstart av SQL serveren, så skjer det i hvert fall ikke så ofte.

Det skal finnes noen veier rundt det, blant annet et parameter (-t272) som skal kunne settes,  som vil logge hver bruk, se bildet.

SQLJump

MPS 7

Versjon 6.8 som ligger ute nå, blir snart erstattet av versjon 7. I versjon 7 blir det noen forbedrede lagerstyringsfunksjoner som utvikles i samarbeid med Svenheim Møbelindustri.Dette er funksjoner som lages på siden av eksisterende lagerstyring, en mer nøyaktig spesifisering av lageret, men griper ikke inn i selve ordrebehandlingen.

Happy new yearGodt nytt år

2013 har gått i en fei, vi har hatt mer enn nok å gjøre, for å si det slik, men hva har vi egentlig brukt tiden på?

CodePort MPS får stadig små justeringer, mest for Svenheim må innrømmes. Mye syes sammen med webløsningen og dette gir av og til utfordringer i og med at vi snakker to vidt forskjellige utviklingsverktøy. Vi hadde noen sporadiske tilfeller av at felter ble blanket i ordren, men etter et prøveprosjekt som ble innledet i desember 2012 fant vi årsaken (Clarionfeil) og har greid å komme oss gjennom 2013 uten slike feil.

Vår kunde på Java-utvilking ønsket en grad av prosjektstyring inn i tidsystemet. Vi har jo prosjekttidsregistrering i MPS-systemet, så det var naturlig å se litt på hvilke ideer som kunne trekkes ut av det. Vi kom opp med en datamodell og en løsning som kunne brukes. I skrivende stund er denne under aktiv testing og har blitt godt mottatt blant konsulentene i selskapet. Modulen inngår som en del av en større leveranse til en kommune.

Vi har også utviklet en selvstendig prosjektstyringsmodul i .NET, kalt JMP, eller Just Manage Projects. Dette var en forespørsel om et utviklingssamarbeid, dvs. at CodePort tar utviklingen, mens Just DoubleClick skal stå for salg. Målet var å få til en selvstendig modul hvor kundene kan importere og eksportere til fakturasystem via webservices og med stort fokus på enkel registrering og lett rapportering. Prosjektet har gått relativt greit, men det viser seg nok engang at hva kunder sier de trenger er noe helt annet enn hva de faktisk ønsker. Det har til tider vært mye mer arbeid enn hva vi kan håndtere, men det har vært viktigere her å utsette releaser enn å kompromisse på kvalitet.

Måleravlesningssystemet går sin gang, det har nå gått inn over en halv million avlesninger. Det er fint lite feil i systemet og svært stabilt. Noen tilfeller av “shit in – shit out” har det dessverre vært, men systemet tikker og samlet nedetid det siste året er i underkant av en time og vi har ikke hatt utfordringer vi ikke har kunnet håndtere.

For 2014 ser det ut til at mesteparten av våren vil gå på Java-utvikling, det kan bli en 80% av tiden som går på dette. Vi satser på at våre kunder over mange år, ikke skal bli lidende så altfor mye av det, døgnet har jo 24 timer, men noe ventetid må nok fortsatt påregnes ved nyutvikling. Brenner det, så er vi der uansett!