Archive for 3rdParty

Stopp på Clarion tilbehør

CodePort har hatt en tre års vedlikeholdsperiode på en del Clarion tredjepartstilbehør som fulgte med da firmaet ble stiftet. Vi har ikke bedrevet markedsføring eller hatt salg av betydning på dette. Clarion er nå bare en mindre del av vår totale utviklingstid, og det er derfor på tide å avslutte vårt engasjement på dette området. Vi bruker de fleste av produktene i våre Clarionapplikasjoner, og således blir de holdt vedlike så lenge vi selv trenger dem, men eventuell videreutvikling blir kun i forhold til våre behov.

Fjernhjelp

Ny versjon av fjernhjelp ligger ute under programoppdateringer.

Last ned norsk versjon

Splitbarforbedring

FrameworkSplitpanelet i 0-Hazzle har fått en liten forbedring: Mulighet for å lagre og gjenoppette posisjon via IniMgr.splitbar

0-Cornerz oppdatering

Clarion 8 har ekstremt mye aktivitet i skjermbildene, det ser ut til at en enkel skjermoppdatering fører til full redraw litt vel ofte. Dette skapte problemer for 0-Cornerz, spesielt på skjermbilder med mange avhuknings- og radiobokser. Det spesfikke problemet var en enkelt kodelinje hvor Prop:Hide settes på bakgrunn av Prop:Hide fra en annen kontroll. Dette ga oppdatering, selv om verdien egentlig ikke endret seg. Denne ble i stedet gjort betinget, noe som førte til både raskere oppdatering og raskere initiering av skjermbildene.