Archive for CodePort info

ClarionShopClarionShop

The supplier change on ClarionShop was opened just today. All products have been available for download for more than a week, but now we are opening for sales again. The “buy now” buttons in our thirdparty area points directly to ClarionShop.

We will list all our products ASAP. If you are looking for a particular product which is not listed, please use the contact form and we will help you. The same applies if you need a demo for a product, we want to create new ones.Leverandørendringen på ClarionShop gikk igjennom først i dag. Alle produktene har vært tilgjengelig for nedlasting en drøy uke, men nå åpner vi altså opp for salg igjen. Handleknappene i tredjepartsområdet vårt går rett til ClarionShop.

Vi vil legge ut produktsiden så fort som mulig. Hvis du leter etter noe spesielt som ikke er listet, bruk kontaktskjemaet vårt og vi vil hjelpe deg. Det samme gjelder hvis du trenger demo av et produkt, her ønsker vi å lage nye.

StartupOppstart

In agreement with employer, CodePort AS will go into regular business from April 1. Still a few things to sort out before I leave.

 Da er det avtalt med arbeidsgiver at CodePort AS går inn i normal drift fra og med 1 april. Fortsatt noen småting som står igjen før jeg kan avslutte.

Clarion 3rdParty toolsClarion tredjepartsverktøy

CodePort will continue the developement of the Clarion 3rdpartyTools which AdiTech sold on ClarionShop. These are tools that are mainly built by me and that we use in our daily work.

It will take a week before they are all transferred.CodePort tar over utviklingen av alle Clarion tredjepartsverktøyene som AdiTech har solgt på ClarionShop. Dette er verktøy som i all hovedsak er utviklet av undertegnede og som vi bruker i vårt daglige arbeid.

Det vil ta en ukes tid før alt er flyttet over.

It’s alive!Vi er igang!

We are alive.

With courtesy of my former employer, we know possess a serious number of codelines which we are going to maintain and further develop in the same, good, ol’ tradition of quality you have gotten used to the last decade.Vi er igang.

Undertegnede har fått med seg kildekode og en liten kundeportefølje som jeg ønsker å ivareta like godt som jeg har forsøkt å gjøre det siste tiåret.

Jeg ønsker å rette en stor takk til kundene for å hjelpe meg å ta denne avgjørelsen og en stor takk til Tor Edvin Aasheim på AdiTech for å hjelpe meg igang.

Vi drømmer selvsagt om å vokse, om ikke inn i himmelen, så nok til at vi blir en aktør å regne med i fremtiden.